Books in Swedish

Oktoberoffer_tumbSlökaptenen_tumbOintelligent DesignHandbok för pojkvännerUrsäkta, hur dags går jorden under?
Krönikor från Y-fronten
På Y-fronten intet nytt